HISRADIN - Conservación

Conservar a temperatura de 15 a 30°C.